ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Публічний договір ТОВ "ЧАЙКА АЕРО"

Публічний договір оферта

Офе́рта (лат. offero — пропоную) — пропозиція про укладення угоди, в якій викладені істотні умови договору, адресована певній особі, обмеженому або необмеженому колу осіб. Якщо одержувач (адресат) приймає оферту (висловлює згоду, акцептує її), це означає укладення між сторонами запропонованого договору на обумовлених в оферті умовах. Оферта може бути письмовою або усною.
Напрямок (випуск, публікація) оферти зобов'язує особу, яка направила її, укласти зазначений в оферті договір з акцептантом (або будь-яким з групи акцептантов).
Image

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Публічний договір оферти (далі - «Договір») є офіційною пропозицією ТОВ "ЧАЙКА АЕРО", власника web-сайту www.chayka.aero (далі - «Представник»), що діє від імені партнерів, містить всі істотні умови надання товарів і послуг представника згідно ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України.

1.2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у разі замовлення та оплати товарів і послуг Представнику, а також отримання товарів Представника в подарунок від третьої особи, юридична або фізична особа виконує акцепт цього договору оферти, приймаючи всі викладені нижче умови і стає Клієнтом.

2. СТРОКИ ДОГОВОРУ

2.1. Представник - за допомогою власних засобів і ресурсів, здійснює рекламу і просування послуг партнерів; надає інформаційні послуги Клієнтам, що бажають скористатися послугами партнерів, завдяки продажу товару, власного виробництва - Сертифікату (Подарунковий сертифікат).

2.2. Партнер - фізична або юридична особа, яка займається комплексним розвитком літакового спорту, автомобільного спорту, парашутного спорту, а так же малої авіації в Україні, і за допомогою власних засобів, ресурсів і техніки, надає послуги клієнтам. Партнер в письмовій та / або усній формі уповноважив Представника, здійснювати пошук і залучення клієнтів, які хочуть скористатися послугами Партнера і надавати Клієнтам інформаційні послуги, щодо послуг Партнера.

2.3. Послуги Партнера - заходи, спрямовані на популяризацію малої авіації, літакового спорту, автомобільного спорту, парашутного спорту в Україні, які проводяться з метою підвищення рівня знань клієнтів, залучених Представником, в сфері технічних видів спорту, в програму яких може входити:

- проведення екскурсій на територіях аероклубів, злітно-посадкових майданчиків, гоночних треків, ангарах і т.д .;

- ознайомлення з авіаційними видами спорту і типами повітряних суден, які входять до складу малої авіації;

- ознайомлення з особливостями експлуатації та управління автомобільної та авіаційної техніки;

- проведення демонстраційних і / або ознайомлювальних польотів на повітряних судах;

- надання послуг навчально-тренувальної парашутної підготовки;

- проведення спортивних фестивалів, змагань, свят, шоу, виставок, семінарів, рекламних компаній по популяризації малої авіації і технічних видів спорту.

Даний перелік послуг Партнерів не є остаточним. Партнер може змінювати обсяг послуг, що надаються, на момент їх проведення Клієнтам, на свій розсуд, але не менше ніж передбачено Сертифікатом.

2.4. Автомобільний транспорт, повітряні судна, парашутна техніка використовувані Партнером при наданні послуг клієнтам - можуть перебувати у власності Партнера, бути їм орендованими або знаходиться у тимчасовому використанні у Партнера на законних підставах. Партнер несе повну відповідальність за справність і технічний стан, які він використовує для надання послуг клієнтам, безпеку їх експлуатації, а також отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, свідоцтво, і інших документів, необхідних для надання даного роду послуг на території України.

2.5.Товар Представника - Сертифікат, що підтверджує право Клієнта скористатися послугами партнерів, в зазначений в ньому термін дії. Сертифікат може бути замовлений і оплачений у Представника безпосередньо самим клієнтом або отриманого Клієнтом в подарунок від третьої особи. Сертифікат є товаром Представника, власного виробництва, як результат інтелектуальної діяльності Представника.

2.6.Клієнт - фізична або юридична особа, яка виявила бажання скористатися послугами Партнера, шляхом оформлення замовлення та оплати товару Представника через on-line форму / за телефонними номерами / електронну пошту, зазначеним на web-сайті www.chayka.aero, а також у випадку отримання товару Представника в подарунок від третьої особи.

2.7. Сертифікат - електронний, матеріальний носій, роздрукований в формі подарункового сертифіката з індивідуальним порядковим номером, який підтверджує в рамках свого терміну дії, можливість Клієнта скористатися послугами Партнера, після активації сертифікат у Представника. Кожен Сертифікат має інформацію про послугу Партнера, умовами використання сертифіката і даними про його термін дії.

2.8. Активація Сертифікату - процедура пов'язана з бажання Клієнта скористатися послугами Партнера, за допомогою заповнення on-line форми / за телефонними номерами / на електронній пошті, зазначеною на web-сайті www.chayka.aero, після якої Представник надає Клієнту інформаційні послуги, щодо послуг Партнера. Детальна процедура активації Сертифікату описана в п. 7.3. справжньої угоди.

2.9. Інформаційні послуги Представника - послуги, що надаються Клієнту після активації Сертифікату, за допомогою телефонного або електронного повідомлення або будь-якою іншою формою інформування Клієнта, які включають в себе:

- узгодження між Клієнтом і Партнером дати і часу, надання послуг Партнером;

- забезпечення Клієнта інформацією про місце надання послуг Партнера.

Даний список інформаційних послуг Представника далеко не вичерпаний і може коригуватися Представником на момент їх надання Клієнту, на свій розсуд, але не менше ніж передбачено Сертифікатом.

2.10. Web-сайт www.chayka.aero - сукупність веб-сторінок, об'єднаних за допомогою навігації і змістом, розміщені в мережі інтернету за адресою: https://chayka.aero, на яких міститься інформація про послуги партнерів, товар і послуги Представника.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Представник, в порядку та на умовах цього Договору та чинного законодавства України, надає рекламно-інформаційні послуги Партнерам і Клієнтам, завдяки продажу електронних сертифікатів, за допомогою інтернету через web-сайт www.chayka.aero

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ СЕРТИФІКАТУ

4.1. Клієнт має право оформити замовлення або покупку Сертифікату цілодобово за допомогою on-line оформлення на web-сайті www.chayka.aero, або з понеділка по п'ятницю з 09.30 до 18.30 за реквізитами, вказаними в розділі контакти на web-сайті www.chayka.aero, з подальшою оплатою Клієнтом Сертифікату, згідно цін, зазначених на сайті на момент оформлення замовлення.

4.2. При оформленні замовлення Клієнт надає Представнику наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, e-mail, спосіб отримання і оплати Сертифікату. Клієнт несе повну відповідальність за достовірність наданих їм інформації та даних.

4.3. При оформленні замовлення Клієнт може вибрати зручний для себе спосіб отримання Сертифікату, згідно з інформацією про способи доставки, зазначену на web-сайті www.chayka.aero

4.4. Деталі замовлення, отриманого Представником, узгоджуються з Клієнтом за контактним телефоном або e-mail, зазначеним Клієнтом при оформленні замовлення. Якщо Представник не зміг зв'язатися з Клієнтом, за вказаними контактними даними, таке замовлення вважається не дійсним.

5. ЦІНА СЕРТИФІКАТУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожного Сертифікату встановлюється Представником на свій розсуд і розміщується у відкритому доступі для Клієнта на сторінках web-сайту www.chayka.aero

5.2. Представник має право в односторонньому порядку змінювати ціну на Сертифікат. Про зміну ціни на Сертифікат Представник повідомляє Клієнта, за допомогою публікації на web-сайті www.chayka.aero

5.3. При оформленні замовлення Клієнт може вибрати зручний для себе спосіб оплати Сертифікату, згідно з інформацією про способи оплати, зазначену на web-сайті www.chayka.aero

5.4. Після оформлення бронювання замовлення, Клієнт зобов'язаний провести 100% оплату за Сертифікат, згідно цін вказаних на web-сайті www.chayka.aero на момент оформлення замовлення, згідно обраного ним способу оплати.

5.5. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

5.6. Днем оплати вважається день видачі Представником Клієнту сертифіката і товарного чека на повну суму оплати або повідомлення про банківську транзакцію.

6. СЕРТИФІКАТ, КЛІЄНТУ У ПОДАРУНОК ВІД ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

6.1. Клієнт може отримати Сертифікат в подарунок від третьої особи, попередньо замовлений та оплачений Представнику третьою особою.

6.2. Підтвердженням отримання Сертифікату в подарунок від третьої особи та можливості його активації, є знаходження на руках у клієнта безпосередньо самого Сертифікату з інформацією та даними зазначеними в розділі (ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ПОДІЇ, КОМУ ДАРУЮТЬ СЕРТИФІКАТ), і збіг даних Клієнта, зазначених третьою особою (хто купував Сертифікат, ІНФОРМАЦІЯ ПРО платника) у внутрішній базі даних Представника.

6.3. При бажанні Клієнтом активувати Сертифікат, отриманий ним в подарунок від третьої особи, в період офіційного терміну дії Сертифіката, який вказується в правилах його використання, Клієнт автоматично укладає з Представником даний Договір, погоджується з усіма його умовами і зобов'язується їх виконувати.

6.4. При не бажанні Клієнтом активувати Сертифікат, отриманий ним в подарунок від третьої особи, в період офіційного терміну дії Сертифіката, може ініціювати процедуру повернення Сертифікату згідно закону України "Про захист прав споживачів".

Стаття 9. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»:

Споживач (Клієнт) має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів. (Чотирнадцяти днів), з моменту придбання не рахуючи дня покупки.

6.5. Процедуру повернення коштів за неактивований Сертифікат в період офіційного терміну, передбаченого законодавством України, може тільки ПЛАТНИК (хто купував Сертифікат), при наявності заяви, паспорта або іншого посвідчення особи.

7. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ

7.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.1. Сертифікат - електронний носій, виготовлений в форматі PDF з індивідуальним порядковим номером, який підтверджує в рамках свого терміну дії, можливість Клієнта скористатися послугами Партнера, завдяки активації Сертифікату у Представника.

7.1.2. Кожен Сертифікат єінформаційним матеріалом про послугу Партнера, умовами використання сертифіката і даними про терміни дії.

7.1.3. Повернення Сертифікату можливо протягом 2-х тижнів (14 днів) з моменту його покупки у Представника, за умови його НЕ активації і використання. Повернення грошей за Сертифікат можливо тільки тій особі на картковий рахунок, з якого безпосередньо здійснювалася оплата за Сертифікат.

7.1.4. У разі якщо Клієнт отримав Сертифікат в подарунок від третьої особи і відмовляється його активувати, процедура повернення можлива в термін передбачений Українським законодавством тільки тому, хто сплачував за Сертифікат.

7.2. ТЕРМІН ДІЇ СЕРТИФІКАТА

7.2.1. Сертифікат дійсний протягом 3-х місяців (90 днів) з моменту його покупки і оплати у Представника. Офіційний термін дії кожного Сертифікату, із зазначенням кінцевої дати можливості його активації, відображається в політиці надання Сертифікату, які є невід'ємною частиною кожного Сертифікату.

7.2.2. У разі неможливості активувати Сертифікат в рамках його офіційного терміну дії з об'єктивних причин, можливість продовження терміну дії Сертифіката обговорюється окремо Клієнтом з Представником в період офіційного терміну дії Сертифіката.

7.2.3. У разі, якщо Клієнт не активував Сертифікат протягом його офіційного терміну дії, зазначеного в Правилах використання Сертифікату, а також не попередив Представника про неможливість його активації, Сертифікат вважається недійсним і гроші, сплачені за сертифікат, не повертаються.

7.3. АКТИВАЦІЯ СЕРТИФІКАТУ

7.3.1. Щоб скористатися послугою Партнера, передбаченого сертифікатом, Клієнту необхідно активувати Сертифікат в період його офіційного терміну дії, зазначеного в Правилах використання Сертифікату.

7.3.2. Активацію Сертифікату необхідно проводити не пізніше, ніж за 3 робочих дні до бажаної дати надання послуги Партнером.

7.3.3. Сертифікат можна активувати цілодобово через on-line форму на web-сайті www.chayka.aero або з понеділка по п'ятницю з 09.30 до 18.30 за телефонами, вказаними на web-сайті www.chayka.aero, назвавши індивідуальний порядковий номер і номер замовлення, вказаний в Сертифікаті, П.І.Б, дату народження, контактний телефон, e-mail, бажану дату і час надання послуги Партнером. У деяких випадках Представнику може знадобитися додаткова інформація про Клієнта, про що Представник повідомить Клієнту при активації Сертифікату.

7.3.4. Час, необхідний Представнику на обробку інформації, отриманої від Клієнта при активації Сертифікату, встановлюється Представником на свій розсуд окремо в кожному випадку і повідомляється Клієнту за контактним телефоном або e- mail, зазначеним Клієнтом при активації Сертифікату.

7.3.5. Після завершення обробки інформації, отриманої від Клієнта при активації Сертифікату Представник надає Клієнту інформаційні послуги за допомогою телефонного та / або електронного та / або смс інформування Клієнта, які включають в себе:

- узгодження між Клієнтом і Партнером дати та часу надання послуг Партнером;

- забезпечення Клієнта інформацією про місце надання послуг Партнером.

Даний список інформаційних послуг Представника не є повним і може коригуватися Представником на момент їх надання Клієнту, на свій розсуд.

7.3.6. У разі надання Клієнтом завідомо неправдивих відомостей або неможливості зв'язатися з Клієнтом по вказаним ним при активації Сертифікату телефону або e-mail Представник має право скасувати і / або перенести дату і час надання послуг Партнером.

7.4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАРТНЕРОМ

7.4.1. Скористатися послугами Партнера самостійно можуть тільки особи, які досягли 18 років. У разі якщо Клієнту ще немає 18 років, необхідна обов'язкова письмова згода батьків Клієнта на дозвіл скористатися послугами Партнера, а також їх присутність на місці, в день і час надання послуг Партнером.

7.4.2. Клієнт зобов'язаний самостійно з'явитися на місце надання послуг Партнером, в зазначену йому Представником дату і час точно в строк. Якщо Клієнт не з'явився на місце надання послуг Партнером в зазначену йому дату і час і / або запізнився до призначеного йому час, і при цьому не попередив Представника або Партнера про неможливість прибути вчасно, Представник і / або Партнер мають повне право відмовити Клієнту в наданні послуг і / або скоротити їх час пропорційно часу запізнення.

7.4.4. При наданні послуг Партнером Клієнт повинен знаходитися в тверезому та адекватному стані, і дотримуватися всіх вказівок Партнера, в іншому випадку Представник і / або Партнер мають повне право відмовити Клієнту у наданні послуг.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА

8.1. Представник має право:

8.1.1. Створювати, змінювати, видаляти або обмежувати доступ до будь-якої інформації, розміщеної web-сайті www.chayka.aero

8.1.2. На свій розсуд вибирати і / або змінювати партнерів, шляхом укладення письмового або усного угоди між Представником і Партнером.

8.1.3. Створювати та / або змінювати умови замовлення, продажу та оплати товарів і послуг Представника.

8.1.4. На свій розсуд встановлювати ціни на Сертифікати.

8.1.5. Відмовити Клієнту у продажу сертифікатів та надання послуг, до моменту їх оплати Клієнтом.

8.1.6. Створювати та / або змінювати дизайн Сертифікату, його комплектуючі, правила використання Сертифікату.

8.2. Представник зобов'язується:

8.2.1. Надавати достовірну інформацію Клієнту про сертифікати і свої послуги.

8.2.2. У разі замовлення Сертифікату, прийняти оплату згідно цін, зазначених на web-сайті www.chayka.aero на момент оформлення замовлення Клієнтом.

8.2.3. Після активації Клієнтом Сертифікату надати Клієнту інформаційні послуги за допомогою телефонного та / або електронного та / або смс інформування Клієнта, які включають в себе:

- узгодження між Клієнтом і Партнером дати і часу надання послуг Партнером;

- забезпечення Клієнта інформації про місце надання послуг Партнером.

8.2.4. Представник гарантує Клієнту право скористатися послугою Партнера, в рамках терміну дії Сертифіката.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

9.1. Клієнт має право:

9.1.1. Вільно здійснювати пошук і отримання інформації про послуги партнерів на web-сайті www.chayka.aero

9.1.2. Отримувати від Представника достовірну інформацію про умови замовлення та оплати сертифіката та правил його використання.

9.1.3. Відмовитися від послуг Представника або Партнера без відшкодування будь - якої грошової компенсації від Представника або Партнера.

9.2. Клієнт зобов'язується:

9.2.1. Використовувати сертифікат виключно на умовах цього Договору.

9.2.2. У разі замовлення Сертифікату оплатити його повну вартість відповідно до ціни, зазначеної на web-сайті www.chayka.aero на момент здійснення замовлення. Підтвердженням оплати Сертифікату є видача Клієнту безпосередньо самого Сертифікату.

9.2.3. Не робити будь-яку діяльність, яка перешкоджає продажу Сертифікатів та надання послуг партнерів.

9.2.4. Не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові операції з Сертифікатом в будь-яких цілях.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА

10.1. Представник не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили: пожежа, епідемія, землетрус, терористичний акт, повінь, ураган, шторм, інші стихійні лиха, погодні умови та катаклізми, військові дії будь-якого характеру, страйки, введення надзвичайного або військового стану, невидача Партнеру документів, необхідних для надання послуг Клієнту, зміни законодавства України, дії контролюючих органів, дії перевізників, пов'язані з технічними поломками устаткування, механічними ушкодженнями, закриттям або перервою транспортного забезпечення, тощо.

10.2. Представник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, а також можливу шкоду здоров'ю, матеріальні і моральні збитки, отримані Клієнтом при використанні або неможливості використання Сертифікату.

10.3. Представник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, отримані Клієнтом при наданні послуг Партнером.

10.4. Представник не несе відповідальності за збій у використанні Клієнтом Сертифікату, а також за збій надання послуг Партнером з вини третіх осіб або погодних умов.

11. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ГАРАНТІЙ

11.1. Товари та послуги Представника, а також послуги Партнерів надаються «як є» і «по можливості».

11.2. Представник не гарантує, що його товари і послуги, а також послуги партнерів відповідатимуть вимогам і очікуванням Клієнта.

11.3. Представник не гарантує, що результати, які можуть бути отримані Клієнтом після використання товарів і послуг Представника, а також після надання Клієнту послуг Партнером, будуть відповідати очікуванням Клієнта.

12. ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р Клієнт дає свою згоду на обробку Представником його персональних даних.

12.2. Представник обробляє персональні дані Клієнта шляхом вчинення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних і подальша їх обробка є отримання Клієнтом товарів та послуг Представника і послуг партнерів.

12.3. Представник зобов'язується обробляти персональні дані Клієнта в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

12.4. Клієнт погоджується з тим, що Представник має право передавати його персональні дані своїм Партнерам.

12.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Клієнтом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на поштову або електронну адресу Представника. При цьому Клієнт згоден з тим, що такий відгук може спричинити відмову з боку Представника в наданні товарів і послуг, в результаті неможливості їх виконання без зазначених персональних даних Клієнта.

12.6. Права Клієнта щодо його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

13. АВТОРСЬКІ ПРАВА

13.1. Представник має всі майнові і немайнові права щодо товарів і послуг і всієї інформації, зазначеної на web-сайті www.chayka.aero, включаючи будь-які права інтелектуальної власності незалежно від того, зареєстровані такі права чи ні, а також незалежно від юрисдикції, де такі права можуть виникнути.

13.2. Забороняється копіювання, відтворення та використання фірмових найменувань, товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, доменних імен, брендів чи інших відмітних знаків Представника, а також будь-яких текстових матеріалів, фотографій, ілюстрацій, відео, зазначених на web-сайті www.chayka.aero, без письмової згоди Представника, а також інше їх використання без посилання на Представника.

13.3. Активація Сертифікату та використання послуг Партнера, підтверджує автоматичну згоду Клієнта і запрошених ним осіб, на проведення всіх видів фото- і відео зйомок з їх участю, при отриманні послуги Партнера, і публічне використання Представником даних матеріалів без отримання додаткової згоди у Клієнта, в тому числі фото і відео матеріалів, зроблені самим клієнтом при отриманні послуги Партнера і оприлюднені ним в публічному доступі в мережі Інтернет, без особливих відміток про заборону використання даних матеріалів.

14. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

14.1. Договір укладається шляхом оформлення Клієнтом замовлення і внесенням оплати за Сертифікат відповідно до пункту 4 і 5 цього Договору, або шляхом отримання Сертифікату в подарунок від третьої особи, відповідно до пункту 6 цього Договору.

14.2. Договір діє до повного виконання Клієнтом та Представником своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору.

14.3. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з усіма його умовами і зобов'язується їх виконувати. Незнання пунктів даного Договору не звільняє Клієнта від виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до правил публічного договору.

14.4. Представник зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, попередньо розмістивши їх на web-сайті. Чинна редакція Договору знаходиться на web-сторінці: https://www.chayka.aero/offertus.

14.5. Клієнт і Представник погоджуються на те, що всі можливі суперечки за цим Договором будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

14.6. При недосягненні взаємовигідної угоди суперечка між Клієнтом та Представником може бути передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

14.7. Цей Договір складений при повному розумінні Клієнтом і Представником його умов та термінології українською мовою та російською мовою.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОР

15.1. У разі невиконання або неналежного виконання однієї із Сторін зобов'язань за цим договором Сторони відповідають відповідно до законодавства України.

15.2. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань, викликане обставинами, що виникли без волі та бажання Сторін (Форс-мажор), які не можна було передбачати або уникнути, включаючи оголошену чи фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, землетруси, повені , пожежі та інші стихійні лиха, дії державних чи муніципальних органів, техногенні катастрофи та інші події чи обставини непереборної сили.
*Форс-мажор — це подія чи обставина, що звільняє від несення відповідальності сторін, які уклали між собою угоду.

15.3. Форс-мажорні обставини звільняють контрагента від матеріальної відповідальності за недотримання договірних зобов'язань лише за умови, що учасників договору сповіщено через засоби масової інформації про офіційне оголошення державних органів влади про настання надзвичайних обставин.

15.4. У тому випадку, якщо обставини непереборної сили перешкоджають одній із Сторін виконати її зобов'язання протягом строку, що перевищує 3 місяці, або якщо після їх настання з'ясується, що вони триватимуть більше 3 місяців, будь-яка із Сторін може надіслати іншій Стороні повідомлення з пропозицією про проведення переговорів із метою визначення взаємоприйнятних умов виконання зобов'язань за цим договором чи повне припинення його действия.

Телефони

Phone: +38 (044) 288 40 44
Phone: +38 (098) 622 52 20
Phone: +38 (093) 903 14 44

Приєднуйтесь